Privacy

Mededeling naar aanleiding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie die op 25 mei 2018 in werking is getreden:

De persoonsgegevens die ik verzamel zijn uitsluitend bedoeld om te gebruiken voor mijn beeldhouwactiviteiten, mijn advieswerk en/of om facturen te sturen.

Als ik foto’s nodig heb voor mijn beeldhouwwerk ‘naar model’, dan zal ik deze altijd met toestemming van de betreffende persoon nemen. Gemaakte foto’s gebruik ik uitsluitend om het bewuste portret/beeld te kunnen maken. Als het werk eenmaal af is, vernietig ik de foto’s en persoonlijke gegevens.

Ik zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en ze nooit zonder toestemming van de betrokken persoon aan derden verstrekken.

Wil je dat ik je gegevens uit mijn mailinglijst verwijder, dan kun je dat kenbaar maken via een mail naar info@afkevanhalen.nl. Doe je dat niet, dan ga ik er van uit dat je geen bezwaar hebt en dan zal ik je in de toekomst op de hoogt blijven houden van mijn activiteiten.

Afke van Halen