Home

Koppen en karakters, daaruit bestaat het grootste deel van mijn beeldend werk. Meestal werk ik met hout of klei, maar soms gebruik ik andere materialen zoals aluminiumcement of latex.

Ik maak vrij werk en werk in opdracht. Portretten en maskers maak ik naar model, op ware grootte of in klein formaat. Ook maak ik herinneringsbeelden aan een bepaald moment of persoon. Op basis van je wensen maak ik een beeld van hout uit je eigen tuin of oude huis (eigen kweek): bijvoorbeeld als een tastbaar aandenken aan een dierbare, een cadeau voor je kind dat op kamers gaat of een herinnering aan je oude woning of een fijne reis. Zie het als een talisman die je jezelf of een ander cadeau doet.

De strandvondelingen zijn beelden die ik heb samengesteld uit de vondsten van mijn wandelingen op de waddeneilanden.

Van mijn houten beelden is er altijd maar één exemplaar, van de beelden van al het andere materiaal kan ik meerdere versies maken als ik er een mal van heb gemaakt.

Je kunt mijn werk kopen of tijdelijk thuis bij je te logeren hebben (als logeerbeeld). Onder ‘abonnement logeerbeeld’ lees je hoe dat werkt. Natuurlijk kun je mijn werk ook komen bekijken in mijn atelier (op afspraak) of tijdens een expositie.

Leidraad in mijn werk

Leidraad in mijn werk is natuur, vergankelijkheid en karakter. In mijn houten werk zal je vaak (een deel van) het oorspronkelijke hout – bijvoorbeeld de bast – terugvinden. Ik maak grote boombeelden, maar ook klein werk. Mijn werk is voor binnen of buiten.

De Japanse kunst van de ‘gouden verbinding’ (Kintsugi genaamd) spreekt mij erg aan. Ik ben bezig een manier te ontwikkelen om deze kunstvorm te verwerken in een deel van mijn werk.

Giovanni
Kenmerken van mijn werk
  • realistische portretten (naar model),
  • herinneringsbeelden (bijvoorbeeld van hout uit eigen tuin of huis),
  • karakter en expressie,
  • pièces uniques (zeker als het een houten beeld is).
Beeld uit eigen tuin

Ik werk sinds circa 25 jaar als adviseur in de cliënten medezeggenschap. Het werkterrein is de zorg in de breedste zin (verpleging & verzorging, thuiszorg, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, verslavingszorg, welzijn, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen). In dit werk focus ik mij op het vergroten van de zeggenschap van de cliënt door middel van advisering, coaching en ondersteuning van en in het medezeggenschapswerk.

Aangesloten bij
  • BZK (Belangenvereniging van Zwolse Kunstenaars)
  • NABK (Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars)
  • PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers)
  • Stichting Vechtdalkunsten (Stichting ter bevordering van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal)

Privacy

Mededeling naar aanleiding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie die op 25 mei 2018 in werking is getreden:

De persoonsgegevens die ik verzamel zijn uitsluitend bedoeld om te gebruiken voor mijn beeldhouwactiviteiten, mijn advieswerk en/of om facturen te sturen.
Als ik foto’s nodig heb voor mijn beeldhouwwerk ‘naar model’, dan zal ik deze altijd met toestemming van de betreffende persoon nemen. Gemaakte foto’s gebruik ik uitsluitend om het bewuste portret/beeld te kunnen maken. Als het werk eenmaal af is, vernietig ik de foto’s en persoonlijke gegevens.

Ik zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en ze nooit zonder toestemming van de betrokken persoon aan derden verstrekken.
Wil je dat ik je gegevens uit mijn mailinglijst verwijder, dan kun je dat kenbaar maken via een mail naar info@afkevanhalen.nl. Doe je dat niet, dan ga ik er van uit dat je geen bezwaar hebt en dan zal ik je in de toekomst op de hoogte blijven houden van mijn activiteiten.