Artikel 1 Beeldengroep

Hal Stadskantoor Zwolle, 2019 t/m 2022

Onthuld door Peter Snijders, burgemeester Zwolle, op 13 november 2019.

Artikel 1 Beeldengroep, diverse materialen, 2019

De beeldengroep heb ik gemaakt in opdracht van de gemeente Zwolle, nadat ik een prijsvraag had gewonnen. De gemeente wil met dit kunstwerk uiting geven aan het belang van Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Deze tekst heb ik vervolgens verbeeld met zes houten beelden en één grote spiegel. De zes houten beelden zijn van verschillende soorten hout gemaakt. Ze geven burgers weer in al hun diversiteit. Samen vormen ze een gemeenschap waarin iedereen gelijkwaardig is. Het eerste beeld draagt een vaandel met de tekst van Artikel 1 , in het Nederlands én in het Zwols. Het laatste beeld is een grote spiegel die de beelden, de kijker en de omgeving weerspiegelt. We zien ons zelf en de ander en kunnen ons afvragen: wie zijn we en wat vinden we belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal gelijkwaardig aan elkaar blijven.

Uiteindelijk is de beeldengroep een parade geworden, een demonstratie voor gelijke rechten en gelijke kansen. Ik nodig je uit om je aan te sluiten!

Bas de Gaay Fortman, initiatiefnemer van dit project, was bij de onthulling aanwezig, net als de voorzitter van de Stichting Grondwetcampagne 2023, Ben Keizers.

Tot slot: je kunt het werk bekijken in de hal van het Stadskantoor in Zwolle (achter het station).

https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/75765/onthulling-artikel-1-kunstwerk-afke-van-halen.html